Het privacybeleid van Freya Products.

Hanacomfort.com 

Wij zijn 100% beveiligd en hebben het SSL certificaat!

HanaComfort maakt gebruik van een versleutelde verbinding waardoor gegevensoverdracht 100% beveiligd is. Bezoekers van een webhop met een SSL Certificaat weten dat er veilig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan en kwaadwillenden dit niet kunnen 'afluisteren'. Door het certificaat weten ze bovendien dat de gegevens alleen bij de eigenaar terecht zullen komen. U herkent een beveiligde verbinding aan de 'HTTPS' voor de domeinnaam en aan het sleuteltje in de adresbalk.

Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels. Alle aan HanaComfort verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en het door u bestelde product te leveren. HanaComfort behandelt alle gegevens met zorg en verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is.

Privacyverklaring Hanacomfort.com 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Hanacomfort.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hanacomfort.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-12-2022 11:03:16.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
  • IP-adres

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen (in ons geval Webwinkelkeur). Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres en voor dat mooie rooster op maat zal de fabriek moeten weten waar ze hem naar toe kunnen sturen na productie. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens HanaComfort. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Registreren

Voor sommige onderdelen binnen de webshop kunt u zich eerst registreren waarna er gebruik van deze onderdelen kan worden gemaakt. Registeren is niet verplicht. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verkocht maar enkel doorgeven wanneer dit echt nodig is voor onze dienstverlening. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Hanacomfort.com 
Roeselarestraat 40 8560 Wevelgem
[email protected]
056964956

Onze communicatie per e-mail

Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan derde partijen. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u te allen tijde uw persoonlijke data corrigeren. Als u niet langer de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zichzelf via de nieuwsbrief van de mailinglijst verwijderen. Als dit niet lukt, kunt u ons een e-mail sturen en dan doen wij het voor u.

Contact

In geval u wilt reageren op onze privacy statement, kunt u contact met ons opnemen:
 
via email: [email protected]
per telefoon: +32 56964956
per post: Hanacomfort.com Roeselarestraat 40 8560 Wevelgem

Klachtenafhandeling

Als u klachten heeft over Hanacomfort.com, haar producten en/of service, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar [email protected] met een duidelijke uitleg van uw klacht.

Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 48 uur een ontvangstbevestiging per e-mail. Wij zullen de klacht binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoorden en alles op alles zetten om tot passende oplossing te komen.

Mocht u met onze organisatie niet tot een passende oplossing komen dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie van webwinkelkeur. U kunt uw klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Thuiszorg Webshop is de digitale omgeving van BVBA Freya Products met als maatschappelijke zetel en postadres:

Roeselarestraat 40
8560 Wevelgem
België

Het ondernemings- of btw-nummer is BE 0680.696.213

Vertrouwelijkheid van gegevens. Download hier de privacyverklaring van Freya Products:

klik hier

Onze discretie en onze zorg.
Freya Products houdt er aan de bescherming van uw persoonsgegevens als gebruiker/ bezoeker/ consument te verzekeren en u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze website. Vanuit onze zorg voor de bescherming van uw privéleven, stellen wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.

Wanneer u naar onze site surft, registreren onze servers automatisch je IP-adres, de webpagina van waaruit je toegang hebt gekregen tot onze site, je parcours door onze pagina´s, alsook de datum en de duur van uw bezoek. 

Bij het sturen van een e-mail wordt jouw IP-adres en het verstrekte e-mailadres automatisch opgeslagen.

Tevens wordt jouw koop- en bezoekgedrag op Freya Products opgeslagen evenals de vrijwillig opgegeven informatie bij het registreren, de door jou ingevulde enquêtes en je bestelgedrag. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens via e-mail of op Freya Products geef je aan Freya Products de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens intern te verwerken.

De opgeslagen informatie wordt door Freya Products uitsluitend gebruikt om onze diensten en de inhoud van onze website te verbeteren. Met jouw gegevens kunnen we de gebruiksvriendelijkheid verder positief ontwikkelen. Tevens wordt verstrekte informatie gebruikt om je op de hoogte te houden van veranderingen, verbeteringen, ontwikkelingen, nieuwigheden en promotieacties vanuit Freya Products mits je bij het registreren aangegeven hebt deze informatie te willen ontvangen.

Freya Products werkt voor het beheer van de webshop samen met SaaS provider Seoshop B.V. ("Lightspeed"). Ook Lightspeed gebruikt en beschermt klanteninformatie, met inbegrip van informatie
doorgegeven via de producten, conform het privacy beleid van Lightspeed, te vinden op
https://www.lightspeedhq.be/privacy-beleid/ en hierbij door verwijzing geïncorporeerd.

Postadressen, telefoonnummers, en e-mailadressen

Het opgeven van uw postadres dient alleen ter informatievertrekking betreffende gedane bestellingen of de mogelijkheid tot nieuwe bestellingen.
Uw telefoonnummer zal uitsluitend gebruikt worden om contact op te nemen in het geval er zich problemen voordoen met uw bestelling. Indien u een vraag heeft gesteld via internet kunt u ook per telefoon geholpen worden door Freya Products.
Indien u uw mobiele telefoonnummer opgeeft, zal dit nummer uitsluitend gebruikt worden om u eventueel per sms op de hoogte te houden van uw bestelling of om vragen te beantwoorden.
Het opgeven van uw e-mailadres dient alleen voor het verstrekken van informatie omtrent nieuwe acties, producten of evenementen (direct marketing). Bij het registreren wordt er altijd gevraagd of u deze e-mails op prijs stelt. Uitschrijven is op elk moment mogelijk door hiertoe een verzoek te richten op volgend e-mailadres: [email protected]

Freya Products behandelt uw gegevens vertrouwelijk.

Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor commerciële doeleinden indien u daar nadrukkelijk mee hebt ingestemd. Freya Products geeft nimmer gegevens door aan derden. Gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de verwerking en aflevering van uw bestelling (wij overhandigen uw adresgegevens aan koeriersdiensten opdat zij de bestelde goederen bij u kunnen afleveren).
De overdracht ervan naar openbare instellingen en besturen is onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen. De medewerkers van Freya Products verbinden zich ertoe om deze regels van vertrouwelijkheid te eerbiedigen

Het gebruik van Cookies

Freya Products gebruikt cookies om de voorkeuren van de bezoekers te observeren en zijn website zo goed mogelijk uit te bouwen. Cookies zijn kleinere bestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf. Dit laat toe om het surfen te vergemakkelijken en het comfort van een site aanzienlijk te verhogen. De cookies helpen ons ook om de meest gewaardeerde elementen van ons aanbod op het internet te identificeren. Dat laat ons toe om de inhoud van onze sites precies aan te passen aan uw behoeften en zodoende ons aanbod te verbeteren. De cookies kunnen worden gebruikt om na te gaan of uw computer er reeds in is geslaagd om een verbinding met onze site tot stand te brengen. De cookies laten ook toe uw computer te identificeren, zonder evenwel het verband te kunnen maken met een persoon. 
Het spreekt vanzelf dat u onze sites ook kan bezoeken zonder cookies. Het merendeel van de navigatieprogramma’s aanvaardt automatisch de cookies. U kan de opslag van cookies op uw harde schijf verhinderen, door in uw browser –instellingen de volgende optie te kiezen: "Geen cookies accepteren”. Voor meer details gelieve de instructies van uw navigatieprogramma te raadplegen. U kan bovendien op ieder ogenblik de cookie verwijderen die in uw systeembestand is opgeslagen. 

Freya Products adviseert u om cookies niet uit te schakelen bij het bezoeken van onze website. Het weigeren van de cookies kan beperkingen meebrengen bij de functionering van ons aanbod. Deze cookies zorgen er voor dat u bij een nieuw bezoek eenvoudiger kunt bestellen en direct te zien krijgt waar u naar op zoek bent. Freya Products gebruikt cookies uitsluitend om het bestelgemak te vergroten en de site aan te passen aan uw specifieke wensen. Gegevens opgedaan uit cookies worden nooit verstrekt aan derden.

Beveiliging

Als webshop maakt Freya Products gebruik van uitstekende coderingstechnologieën, bekend als beveiligingsmethode binnen de IT-sector. Freya Products probeert zoveel mogelijk uw gegevens te beveiligen. Betalingsgegevens (waaronder kaartgegevens) worden niet opgeslagen door Freya Products, maar uitsluitend gebruikt door Mollie, een betrouwbaar betalingssysteem. Voor eventuele problemen omtrent een betaling dient u contact op te nemen met Mollie op het adres:

Nieuwe toepassingen

Freya Products probeert steeds weer te vernieuwen. Het kan mogelijk zijn dat de informatie over een klant gebruikt zal worden voor nieuwe toepassingen. Volgens ons privacybeleid nemen we daarvoor eerst contact met u op, voordat we uw gegevens gebruiken voor nieuwe toepassingen. U heeft altijd het laatste woord voordat uw gegevens gebruikt zullen worden.
Freya Products behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid aan te passen conform de geldende privacyregels.

Inzagerecht

Wettelijk bent u bevoegd om inzage te krijgen in uw gegevens. Tevens is het mogelijk om kosteloos een verbetering aan te vragen. U heeft het recht om zich zonder uitleg en zonder kosten te verzetten tegen reclame-uitingen en het verstrekken van uw gegevens aan derden (koeriersdiensten). 

Naast het inzagerecht kunt u uw gegevens tevens laten verwijderen. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. 

U kunt uw inzagerecht of recht op verwijdering/verbetering van uw gegevens aanspreken door een aangetekende brief te sturen naar Freya Products BVBA, voorzien van een dagtekening en een kopie van uw identiteitskaart.

Voor vragen over ons Privacybeleid kunt u contact op nemen met Freya Products door te mailen naar [email protected]

In deze bijlage vindt u de detail van onze privacy policy

Gekoppelde apps met ons platform:

 • This website is using tawk.io, a chat platform that connects users with the customer support of Freya Products. We are collecting email addresses only with the consent of the users, in order to start the chat. The messages and data exchanged are stored within the Tidio application. For more information, please refer to their Privacy Policy.
  Freya Products is not making use of these messages or data other than to follow up on users’ registered issues or inquiries. Your personal data will be processed and transmitted in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

 • We gebruiken Webwinkelkeur als beoordelingssoftware: lees hier onze verwerkers overeenkomst
 • We gebruiken Lightspeed als webwinkel software: lees hier onze verwerkers overeenkomst
 • We gebruiken SendInBlue als email software: lees de privacy policy via de link.
 • We gebruiken Chappz als product review en verlaten winkelmand mail software.

 

Cookies

Hanacomfort.com maakt gebruik van cookies om u de beste winkelervaring te bieden. Wanneer we kritische informatie moeten zenden of ontvangen, gebruiken we een secure server. Wij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om verlies, illegaal gebruik en verandering van informatie, die wij via onze site ontvangen, te voorkomen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies...

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelmandje plaatsen.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Contact?

In geval u wilt reageren op onze cookie-statement, kunt u contact met ons opnemen:
 
via email: [email protected]
per telefoon: +32 56 964 956

Lees privacy beleid in pdf versie

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorieten
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »